ซื้อปุ๊บ ลดทันที เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมกับอุทยานหลางราชพฤกษ์

ซื้อปุ๊บ ลดทันที

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมกับอุทยานหลางราชพฤกษ์

มอบส่วนลด 10% เพียงแค่

– แสดงบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ จุดจำหน่ายบัตรเข้าชม อุทยานหลางราชพฤกษ์ รับส่วนลด10%
– แสดงบัตรเข้าชมอุทยานหลางราชพฤกษ์ ณ จุดจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รับส่วนลด10%
ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
🕊เงื่อนไข
– บัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และบัตรเข้าชมอุทยานหลางราชพฤกษ์ ที่ซื้อและเข้าชมในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
– 1 บัตร ต่อ 1 สิทธิ์ส่วนลดค่าเข้าชม
– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้รับส่วนลดในการซื้อบัตรเดินชมสัตว์ และไม่สามารถใช้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ติดตามข่าวสาร
IG: https://bit.ly/3nhUqs0
LINE: https://lin.ee/h0yOnXF
TIKTOK: https://vt.tiktok.com/ZSJdBmEAR/
WEBSITE: www.chiangmainightsafari.com