วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 นี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบสิทธิพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี

Posted 03/30/2024 | update : 03/30/2024

วันสงกรานต์ และวันครอบครัว วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบสิทธิพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี  !!!!!

  เงื่อนไข
– สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน, หลักฐานเอกสารใบอนุญาตทำงานหรือใบขับขี่ประเทศไทย ณ ตู้จำหน่ายบัตรเข้าชม เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสิทธิเข้าชมกิจกรรมต่าง ๆ
– 1 บัตรประจำตัวประชาชน ต่อ 1 สิทธิการเข้าชม ฯ
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
84
View