โชว์ปุ๊บ ลดปั๊บ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมกับอุทยานหลางราชพฤกษ์

Posted 10/15/2022 | update : 10/31/2022

โชว์ปุ๊บ ลดปั๊บ

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมกับอุทยานหลางราชพฤกษ์

รับส่วนลด 10%เพียงแค่

– แสดงบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ จุดจำหน่ายบัตรเข้าชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับส่วนลด 10%

– แสดงบัตรเข้าชมอุทยานหลางราชพฤกษ์ ณ จุดจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รับส่วนลด 10%

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 15 ตุลาคม  2565– 28 กุมภาพันธ์  2566

🕊เงื่อนไข

–  บัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และบัตรเข้าชมอุทยานหลางราชพฤกษ์ ที่ซื้อและเข้าชมในช่วงวันที่ 15 ตุลาคม  2565– 28 กุมภาพันธ์  2566 –  1 บัตร ต่อ 1 สิทธิ์ส่วนลดค่าเข้าชม

–  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้รับส่วนลดในการซื้อบัตรเดินชมสัตว์ และไม่สามารถใช้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

–  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
12
View