โชว์ปุ๊บ….. ลดปั๊บ Chiang Mai Night Safari X Royal Park Rajapruek

โชว์ปุ๊บ….. ลดปั๊บ 😘🎉
Chiang Mai Night Safari🦓X🌸Royal Park Rajapruek
นักท่องเที่ยวที่เที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สามารถนำบัตรที่เข้าชมแล้ว……
แสดงรับส่วนลดบัตรเข้าชม 30% ที่อุทยานหลางราชพฤกษ์
นักท่องเที่ยวที่เที่ยวชมอุทยานหลางราชพฤกษ์
สามารถนำบัตรบัตรที่เข้าชมแล้ว…….
แสดงรับส่วนลด 20% บัตรเข้าชมทุกประเภทที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 

เงื่อนไขการใช้บัตร📌

 

– สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเข้าชม ที่ระบุวันที่ตั้งแต่ 15 มี.ค. ถึง 30 ก.ย. 64 เท่านั้น
– ระยะเวลาใช้สิทธิ์โปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. ถึง 30 ก.ย. 64
– 1 บัตร ต่อ 1 สิทธิ์ส่วนลดค่าเข้าชม
– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
– ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขภายใต้โปรโมชั่นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053999089 (ฝ่ายขาย)

 

🚩 ติดตามข่าวสาร
👉🏻 TEL : 053999000