โปรโมชั่นบินลัดฟ้า สู่ล้านนา พาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

บินลัดฟ้า สู่ล้านนา พาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

มอบส่วนลด 20 % สำหรับผู้ที่เดินทางมากับสายการบินที่ร่วมรายการ 7 สายการบิน

สายการบินที่ร่วมรายการ

Thai Airways

Thai Smile Airways

Bangkok Airways

AirAsia

Nok air

Vietjet Air

Thai Lion Air

 

เงื่อนไข

– แสดง Boarding pass ของท่านแนบพร้อมบัตรประชาชน

– บัตรโดยสารปลายทางสนามบินเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65

-ใช้ Boarding pass รับสิทธิ์ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง

Fly to Lanna Destination by 7 airlines.

Get Discount 20% tickets

 

Condition

-Just show your boarding pass. (Attached your national ID card or Passport)

-Participating airlines: Thai Airways, Thai Smile, Bangkok Airways, Thai Lion Air, Nok Air, Air Asia, Viet Jet Air (Destination CNX only)

-This privilege can be used during 25 December 2021 – 31 March 2022. Use benefit within 7 days from the date on your boarding pass.