โปรโมชั่นร่วมกับสวนดอกไม้ I love Flower Farm

ณ สวนดอกไม้ I love Flower Farm จ.เชียงใหม่🌷
– จำหน่ายบัตรเข้าชมสวนดอกไม้+บัตรเขาชมไนท์ซาฟารี ลดเหลือ 340 บาท
ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.64 – 28 ก.พ.65
สอบถามเพิ่มเติม โทร 065-2905991,053-999000

📌 เงื่อนไข
-สำรองห้องพักก่อนเข้าใช้บริการอย่างน้อย 7 วัน
-ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่จองล่วงหน้ากรณีที่พักเต็ม
-ขอสงวนสิทธิ์บัตรเข้าชมใช้ได้วันเข้าพักที่ระบุเท่านั้น
-บัตรเข้าชมมีอายุ 6 เดือนนับตั้งแต่วันทำรายการ
-ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า