โปรโมชั่นสำหรับผู้ฉีดวัคซีนโควิด19

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ
ฉีดวัคซีนโควิด19 แล้วเข็มแรก💉 หรือเข็มที่ 2💉💉
แสดงสิทธิ์รับส่วนลด! บัตรเข้าชม 50 %
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64
เงื่อนไข
– แสดงใบนัดฉีดวัคซีน หรือหลักฐานการฉีดวัคซีน พร้อมแนบกับบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ์
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ
– ไม่สามาถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้