โปรโมชั่น ข้าราชการมาเที่ยว จ่ายครึ่งเดียว

โปรโมชั่น ข้าราชการมาเที่ยว จ่ายครึ่งเดียว 👩🏻‍💼👨🏻‍💼
🚨 มอบส่วนลดบัตรนั่งรถชมสัตว์ 50% (จากปกติ 300 บาท เหลือ 150 บาท)
🎀 เพียงแสดงบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมบัตรประชาชน
🗓 วันที่ 15 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2565

📌 เงื่อนไข 📌
– 1 บัตร ต่อส่วนลด 1 สิทธิ์/วัน
– จองบัตรเข้าชมล่วงหน้า www.chiangmainightsafari.com
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้
– ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า