โปรโมชั่น มาเชียงใหม่ ต้องไปเที่ยวไนท์ซาฟารี  สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่โดยรถโดยสาร บขส.

โปรโมชั่น มาเชียงใหม่ ต้องไปเที่ยวไนท์ซาฟารี 🐯🦁 สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่โดยรถโดยสาร ของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 🚍
🚨 มอบส่วนลดบัตรนั่งรถชมสัตว์ 20%
ชาวไทยจากปกติ 300 บาท เหลือ 240 บาท
ต่างชาติจากปกติ 800 บาท เหลือ 640 บาท
🚍 เพียงแสดงบัตรโดยสารหรือสำเนาบัตรโดยสารโดยบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) พร้อมบัตรประชาชน (บัตรโดยสารต้องไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงเชียงใหม่)
🗓 วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

📌 เงื่อนไข 📌
– 1 บัตรโดยสาร ต่อ 1 สิทธิ์/วัน
– จุดหมายปลายทางในบัตรโดยสารเป็นจังหวัดเชียงใหม่
– สำหรับนักท่องเที่ยวที่แสดงบัตรโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เท่านั้น
– บัตรโดยสารที่นำมาใช้จะต้องไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงเชียงใหม่
– จองบัตรเข้าชมล่วงหน้า www.chiangmainightsafari.com
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้
– ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า