การบริการ

การบริการสำหรับผู้พิการทางร่างกาย

ผู้พิการไม่ต้องเสียค่าเข้าชม

โดยวัตถุประสงค์หลักของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อการส่งเสริม การเรียนรู้และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขวางกั้น

การเดินทางภายในสวนสัตว์ ผู้นั่งรถเข็นใช้บริการได้สะดวกเนื่องจากมีทางสำหรับรถเข็นโดยเฉพาะตลอดเส้นทางส่วนผู้ที่ขาพิการสามารถใช้บริการได้

มีลิฟท์ให้บริการสำหรับขึ้นรถลากพ่วงชมสัตว์ (โดยต้องประสานล่วงหน้าเพื่อความสะดวก 053999000 ต่อ 0)
ทางเข้า ผู้นั่งรถเข็นและผู้ที่ขาพิการสามารถใช้บริการได้

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการอยู่ใกล้กับทางเข้าสถานีนั่งรถ ผู้นั่งรถเข็นและผู้ที่ขาพิการสามารถใช้บริการได้

ร้านอาหาร ผู้นั่งรถเข็นและผู้ที่ขาพิการสามารถใช้บริการได้

จุดจอดรถ ทางเท้าสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ผู้นั่งรถเข็นอาจใช้บริการได้ไม่สะดวกนักและอาจจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ส่วนผู้ที่ขาพิการสามารถใช้บริการได้

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1.00 out of 5)
Loading...