เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม “Jurassic world VR @Chiang Mai Night Safari” สวนสนุกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ ..พร้อมเปิดให้เล่นฟรีตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้

对不起,此内容只适用于泰文