เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ มั่นใจระบบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19

对不起,此内容只适用于泰文