ขยายเวลาลดราคาบัตรเข้าชม 50% ตลอดเดือนตุลาคม 

对不起,此内容只适用于泰文美式英文