สิทธิพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลด50 %

对不起,此内容只适用于泰文