สิทธิพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลด50 %

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ลด 50 %