เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสนับสนุนเกษตรกร มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร กว่า 250,000 ต้น ต่อยอดการเพาะขยายพันธุ์ เพื่อใช้รักษาอาการป่วยโควิด 19 ในระยะเริ่มต้น ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

对不起,此内容只适用于泰文