เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสนับสนุนเกษตรกร มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร กว่า 250,000 ต้น ต่อยอดการเพาะขยายพันธุ์ เพื่อใช้รักษาอาการป่วยโควิด 19 ในระยะเริ่มต้น ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

Posted 08/20/2021 | update : 08/20/2021

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ร่วมสนับสนุนต้นกล้า ฟ้าทลายโจรแก่หน่วยงานด้านการเกษตร และหน่วยงานที่สนใจ ร่วมเก็บต้นกล้า ฟ้าทะลายโจรที่ขึ้นในพื้นที่ธรรมชาตืของ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีกว่า 300,000 ต้น โดยตั้งเป้าส่งมอบเกษตรกร 250,000 ต้น ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้ความต้องการสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรมีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มีการประกาศในบัญชียาหลักของ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 โดยมีฤทธิ์ช่วยในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาการไม่รุนแรงได้ ดังนั้นหน่วยงานราชการ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รวมถึงวิสาหกิจชุมชน จึงได้มีโครงการเพาะขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรอย่างเร่งด่วน เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์

โดยจากการสำรวจภายในพื้นที่ของ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี พบว่ามีต้นฟ้าทะลายโจรขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 300,000 ต้น ที่พร้อมจะส่งต่อให้เกษตรกรและหน่วยงานที่สนใจนำไปเพาะขยายพันธุ์ และใช้ประโยชน์ในการรักษาอาการของผู้ป่วยโควิด 19 ระยะไม่รุนแรง รวมทั้งการต่อยอดการสร้างรายได้ให้เกษตรกรต่อไป ทั้งนี้ ตั้งเป้าส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 250,000 ต้น ให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งขณะนี้ได้ส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่หน่วยงานต่างๆ แล้วจำนวนกว่า 200,000 ต้น และหลังจากส่งมอบครบจำนวน 250,000 ต้น แล้ว ต้นกล้า ฟ้าทะลายโจรในส่วนที่เหลือ จะมีการเพาะขยายพันธุ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในปีต่อไป

สำหรับหน่วยงานที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053-999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari, LineOA: nightsafari

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
1,020
View