เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสนับสนุนเกษตรกร มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร กว่า 250,000 ต้น ต่อยอดการเพาะขยายพันธุ์ เพื่อใช้รักษาอาการป่วยโควิด 19 ในระยะเริ่มต้น ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

Sorry, this entry is only available in Thai.