ประกาศผลรางวัลการประกวด“กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ”

对不起,此内容只适用于泰文