ประกาศผลรางวัลการประกวด“กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ”

Posted 11/25/2021 | update : 11/25/2021
ประกาศผลรางวัลการประกวดกระทงออนไลน์ “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ”
เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง โดยการตัดสินพิจารณาจากคณะกรรมการ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 50 และคะแนนจากการโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari ร้อยละ 50
🥇 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมที่ 11 ทีมอะหยังจ๊ะแด โดยนายธนวัฒน์ ทับเที่ยง และ นายณัฐกรณ์ ใคร้บุญ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมที่ 9 ทีมโรงเรียนพิงครัตน์ รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมที่ 13 ทีมสืบสานหัตศิลป์ล้านนา รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
🏅 รางวัลชมเชย จำนวน 7 ทีม รับเงินรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้แก่
– ทีมที่ 3 กระทงสัตว์ป่าเริงร่าไนท์ซาฟารีสืบสานยี่เป็งเชียงใหม่ โดยนายธนกร ใจวงศ์ศรี และ นายกฤตยกิจ เผื่อนคำ
– ทีมที่ 7 แม่มดเชียงใหม่
– ทีมที่ 8 อะหยังจ๊ะแด โดยนายกฤษดาธัญ มหาวัน
– ทีมที่ 10 นายทัตพงศ์ สารมหาชัย และนายปิยชน จันทร์ใจวงค์
– ทีมที่ 22 คณะนักเรียนอันดีอันงาม
– ทีมที่ 23 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
– ทีมที่ 29 กระทงสัตว์ป่าเริงร่าไนท์ซาฟารีสืบสานยี่เป็งเชียงใหม่ โดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
🎖 รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมที่ 29 กระทงสัตว์ป่าเริงร่า ไนท์ซาฟารีสืบสานยี่เป็งเชียงใหม่ โดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท
🌟 รางวัลดาวเด่น Rising Star จำนวน 2 ทีม รับเงินรางวัลมูลค่า 500 บาท ได้แก่
– ทีมที่ 14 นายอภิสิทธิ์ บัวลอย, นายอัครชัย ศรีเชียงขวาง และ นายจิระ ศารีวงษ์
– ทีมที่ 24 แสงวัฒนธรรมกลางป่าใหญ่ โดยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ขอแสดงความยินดีกับทุกทีม และขอบคุณทั้ง 18 ทีม ที่ร่วมกิจกรรมกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ขอบคุณสำหรับการร่วมโหวต ซึ่งจะสุ่มผู้ที่ทำตามกติกาครบทุกขั้นตอน และประกาศผลผ่าน Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari ต่อไปค่ะ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
817
View