การแสดงของเสือโคร่งขาว

Tiger Show

กิจกรรมนี้เราจะได้เห็นพวกเค้าเหล่านี้ปล่อยพลังแสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง กระโดดสูง ทำกิจกรรมร่วมกันกับทีม Zoo Keeper ของเรา ที่มีทั้งความคุ้นเคยและมีความชำนาญในการดูแลเจ้าสัตว์นักล่าเหล่านี้เป็นอย่างดี

รอบการแสดง
รอบ 1 :14.30 – 15.00 น.
รอบ 2 :17.00 – 17.30 น.
รอบ 3 :18.40 – 19.10 น.

Update : 1 Nov 2021