ติดต่อเรา

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ 053 – 999 000