อัตราค่าบริการ

update 1/5/2022

อัตราค่าบริการพิเศษสำหรับ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
– เด็ก ส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร ไม่เสียค่าเข้าชม
ส่วนสูงระหว่าง 101 – 140 เซนติเมตร คิดค่าบริการตามเรทราคาเด็ก
– ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ลด50 %
– ผู้พิการ แสดงบัตรประจำตัวผู้พิการ ไม่เสียค่าเข้าชม
– นักบวช ทุกศาสนา ไม่เสียค่าเข้าชม