อัตราค่าบริการ

Posted 11/30/2023 | update : 07/01/2024

update 10/01/2024

อัตราค่าบริการพิเศษสำหรับ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
– เด็ก ส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร ไม่เสียค่าเข้าชม
ส่วนสูงระหว่าง 101 – 140 เซนติเมตร คิดค่าบริการตามเรทราคาเด็ก
– ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ลด 50 % (ไม่สามารถซื้อบัตรผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้)
– ผู้พิการ แสดงบัตรประจำตัวผู้พิการ ไม่เสียค่าเข้าชม
– นักบวช ทุกศาสนา ไม่เสียค่าเข้าชม
ซื้อบัตรเข้าชมผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://ticket.chiangmainightsafari.com
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (41 votes, average: 3.15 out of 5)
Loading...
53,027
View