นั่งรถรอบไนท์ซาฟารี

กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์กลางคืน (Night safari) เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เวลา 18.30 – 21.00 น. รถออกทุก ๆ 30 นาที โดยจะเข้าไปในโซน Savanna Safari เป็นโซนแรกจะสัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น ยีราฟ ม้าลาย จิงโจ้แดง ฯลฯ และ Predator Prowl เป็นโซนที่สอง สัมผัสกับสัตว์นักล่า เสือโคร่งขาว , สิงโต ไอยีน่าลายจุด ฯลฯ ทั้งสอง Zones ใช้เวลาในการนั่งชมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีเช่นกัน ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะดำเนินการปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 21.00 น. และมีรอบสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ

  • Savanna Safari เวลา 18.50 น., 19.30 น., 20.30 น., 21.30 น. และเวลา 21.00 น.
  • Predator Prowl เวลา 19.30 น., 20.30 น., 21.30 น. และเวลา 21.00 น.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 3.63 out of 5)
Loading...