นั่งรถกลางคืน ไนท์ซาฟารี

กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์กลางคืน (Night safari Tram Ride) เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.00 น. รถออกทุก ๆ 30 นาที

โดยเบ่งเป็น 2 โซนโซนเเรก  Savanna Safari สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น ยีราฟ ม้าลาย จิงโจ้แดง ฯลฯ

โซนที่ 2 Predator Prowl :ซึ่งเป็นโซนสัตว์นักล่า อาทิ เสือโคร่งขาว ,สิงโต ไอยีน่าลายจุด ฯลฯ รวมทั้งสอง Zones ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

รอบเวลานั่งรถ 17.30 น. 18.00 น. 18.30 น., 19.00 น., 19.30 น., 20.00 น. (เฉพาะวันที่ 21-24 ต.ค. 64 เพิ่มรอบ 20.30 น., 21.00 น.)

 

อัพเดท 21/ 10/2564