เวลาเปิด – ปิด

เวลาเปิด-ปิด: 12:00 -21:00 น. (ปิดจำหน่ายบัตร 20:00 น.)

เพิ่มเวลาเที่ยวชม !!! เฉพาะวันที่ 21-24 ตุลาคม เปิดให้บริการ 10.00-22.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตร 20.00 น.)
ลดราคาบัตรเข้าชม 50% ตลอดเดือนตุลาคม 2564
ผู้ใหญ่ราคา 150 บาท
เด็ก 75 บาท
จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการเท่านั้น (1 ท่าน สามารถจองได้สูงสุด 5 ท่าน )
จำกัดการเข้าชมวันละ 2 ช่วงเวลา
ช่วงเวลาที่ 1 : 12.00 – 16.00 น. รับสิทธิ์จองออนไลน์ก่อนเวลา 13.00 น.
ช่วงเวลาที่ 2 : 16.30 – 20.00 น. รับสิทธิ์จองออนไลน์ก่อนเวลา 17.00 น.
หมายเหตุ
– ผู้ที่จองสิทธิ์ออนไลน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้
– หากไม่มาตามเวลาขอสงวนสิทธิ์ในการตัดหรือปรับรอบกิจกรรมของท่านตามมาตรการโควิด19
ขั้นตอนการจองคิวออนไลน์นั่งรถชมสัตว์
1. ลงทะเบียนคลิก
2. คลิกเลือกวันและช่วงเวลาที่จะมา
3. กรอกจำนวนผู้เข้าชม
4. แคปภาพหน้าจอ E-Ticket มาแสดงที่หน้างานพร้อมชำระเงิน
**เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตรเข้าฟรีไม่ต้องจองคิวออนไลน์
**จองคิวออนไลน์เฉพาะกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์ ส่วนการแสดงจองหน้างานเท่านั้น
**เดินชมสัตว์ ปิดบริการชั่วคราว
กิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่จำกัดภายในอาคาร ได้แก่
– การแสดง Tiger Show และ Night Predators Show ทำการแสดง 3 รอบต่อวัน (จำกัดการเข้าชมที่ 50 คน/รอบ)
แดนซิ่งโชว์ Dancing Show ทำการแสดง 4 รอบต่อวัน (จำกัดการเข้าชมที่ 50 คน/รอบ)
Update 21/10/2021