นั่งรถรอบบ่าย เดย์ซาฟารี

Posted 08/04/2019 | update : 03/27/2023

กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์กลางวัน (Day Safari) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 16.00 น. รถออกให้บริการทุก ๆ 30 นาที

โดยเบ่งเป็น 2 โซนโซนเเรก  Savanna Safari สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น ยีราฟ ม้าลาย จิงโจ้แดง ฯลฯ

โซนที่ 2 Predator Prowl :ซึ่งเป็นโซนสัตว์นักล่า อาทิ เสือโคร่งขาว ,สิงโต ไอยีน่าลายจุด ฯลฯ รวมทั้งสอง Zones ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

รอบเวลา :   14.30 น., 15.00 น., 15.30 น.,16.00 น.

UPDATE 27/3/2023

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4.10 out of 5)
Loading...
29,056
View