นั่งรถรอบบ่าย เดย์ซาฟารี

Posted 08/04/2019 | update : 04/07/2022

กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์กลางวัน (Day Safari) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 16.00 น. รถออกให้บริการทุก ๆ 30 นาที

โดยเบ่งเป็น 2 โซนโซนเเรก  Savanna Safari สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น ยีราฟ ม้าลาย จิงโจ้แดง ฯลฯ

โซนที่ 2 Predator Prowl :ซึ่งเป็นโซนสัตว์นักล่า อาทิ เสือโคร่งขาว ,สิงโต ไอยีน่าลายจุด ฯลฯ รวมทั้งสอง Zones ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

รอบเวลา : 13.30 น., 14.00 น.,  14.30 น., 15.30 น., 16.00 น.

UPDATE 1/3/2022

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 3.67 out of 5)
Loading...
24,795
View