ห้องประชุมสัมมนา

บริการเช่าพื้นที่ประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ (Seminar Building) ที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งเป็นพื้นที่ในอาคาร และนอกอาคารดังนี้

เฮือนวารีกุญชร

อาคารกลุ่มลานนาวิลเลจ ตั้งอยู่ริม Swan Lake ด้านนอกของอาคารมีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบๆ ทะเลสาบSwan Lake จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของแนวเขาดอยสุเทพ-ปุย ที่อยู่เบื้องหลัง อาคารวารีกุญชรมีพื้นที่ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ประกอบกิจกรรม ได้แก่

ระเบียงริมน้ำ
เป็นระเบียงกลางแจ้งที่ยื่นออกไปใน น้ำ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของ Swan Lake ดอยสุเทพ-ปุย และภูมิทัศน์รอบๆ Walking Zone ได้อย่างชัดเจนเหมาะสำหรับใช้จัดเลี้ยงอาหารค่ำ หรืองานเลี้ยงส่วนตัว ปาร์ตี้ริมทะเลสาบ เป็นต้น

พื้นที่ด้านในอาคาร
เป็นพื้นที่ด้านในอาคารปรับอากาศพร้อมระบบเสียงอย่างดี ขนาดพื้นที่ 230 ตารางเมตร สามารถรองรับการจัดประชุม งานแต่งงาน งานเลี้ยง งานแถลงข่าวและอื่น ๆ จากตัวอาคารสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆบริเวณ Swan Lake และทิวเขาดอยสุเทพ-ปุย

 

อาคารไกรสรราชสีห์

เป็นอาคารต่างระดับปรับอากาศในสไตล์ล้านนา ที่อยู่ท่ามกลางแมกไม้น้อยใหญ่ เงียบสงบ ห่างจากอาคารลานนาวิลเลจประมาณ 1 กิโลเมตร ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้เป็นที่ประชุมสัมมนาโดยเฉพาะ ประกอบด้วยโสตทัศนอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน พร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพคอยให้การบริการ ด้านหลังของอาคารชั้นบนเป็น Terrace สามารถชมความสวยงามของทะเลสาบ Swan Lake และภูเขาที่อยู่ล้อมรอบ อาคารไกรสรราชสีห์มีพื้นที่ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ประกอบกิจกรรม ได้แก่

ห้องประชุมใหญ่
เป็นห้องประชุมปรับอากาศขนาด 200 ตารางเมตร พรั่งพร้อมด้วยระบบเสียงที่สมบูรณ์ อยู่ชั้นบนของอาคาร สามารถปรับห้องประชุมภายในให้มีลักษณะต่างๆ ได้ เช่น โต๊ะกลม เธียรเทอร์ คลาสรูม และอื่นๆ ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ไม่น้อยกว่า 150 คน

ห้องประชุมเล็ก
เป็นห้องประชุมปรับอากาศขนาด 78 ตารางเมตร พรั่งพร้อมด้วยระบบเสียงที่สมบูรณ์ รองรับผู้คนได้ 30 ถึง 50 คน

Terrace
เป็นส่วนของอาคารที่เปิดโล่งอยู่ด้านหลังของอาคารไกรสรราชสีห์ เชื่อมติดต่อกับบริเวณให้บริการของว่างของอาคารไกรสรราชสีห์ ขนาด 210 ตารางเมตร เหมาะสำหรับใช้จัดงานเลี้ยงประมาณ 50 – 60 คน

สอบถามข้อมูล และ จองห้องประชุมได้ที่ งานบริหารการขาย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร. 053-999089 โทรสาร. 053-999088

Big science is really a well known term utilised by historians and scientists to describe a sequence of major changes in modern day science that took place in a variety of scientific cultures during and following World War II. Science was initially defined by Carl Einstein’s Theory of relativity. Since then, science has grown to cover a wide variety of human endeavor from biology and physics to psychology and climatology. But there have already been a lot of alterations inside the field over the years. Examples involve developments in physics that gave solution to modern day computer system science; electrical engineering gave option to data technology along with unplagiarize my paper the organic sciences created way for new social sciences, such as anthropology, sociology and psychology.