เบื้องหลังการดูแลสัตว์

Posted 09/07/2019 | update : 04/09/2022

กิจกรรมเบื้องหลังการดูแลสัตว์ (Behind the zoo) เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ป่าและสัมผัสเบื้องหลังของการดูแลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ตนได้เรียนรู้แก่เยาวชนและนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเอง สัตว์ที่ร่วมในกิจกรรมคือ Big 5 ได้แก่ ช้าง, ฮิปโปโปเตมัส, กระทิง, แรดขาว และสัมผัสการให้อาหารยีราฟที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว โดยใช้เวลาในการทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง 30 นาที หากสนใจกิจจกรรมนี้ ติดต่อทำการจองก่อนล่วงหน้า 053999000

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
3,576
View