การแสดงยามค่ำคืน

Dancing Show
รอบการแสดง เวลา 18.10 น., 19.40 น. (ทำการแสดงเฉพาะวันที่ 1-6 มีนาคม และ 11-31 มีนาคม 2565)
Horse man Show 
วันที่ 1- 10 มีนาคม 65 รอบการแสดง 18.00 น, 19.30 น.
วันที่ 11- 31 มีนาคม 65 ทำการเเสดงเฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Update 2 March 2022