ร้านขายของที่ระลึก

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก (Souvenir Shop) นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาของที่ระลึกที่หลากหลาย กับร้านค้าทั้ง 2 ร้านบริเวณทางออกของอาคารล้านนา คือ ร้านเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกิ๊ปช๊อป และร้านดอยแก้ว ตลอดจนร้านค้าตามมุมต่าง ๆ ในอาคารล้านนา ซึ่งสามารถพบกับสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและชุมชนใกล้เคียงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในราคาเป็นกันเอง

ร้านขายของที่ระลึกออนไลน์