วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Posted 08/04/2019 | update : 02/09/2021

วิสัยทัศน์

“The World Class Edutainment Theme Park”

พันธกิจ

“พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
4,732
View