กระจงหนู/Lesser Mouse Deer (Tragulus javanicus)

Posted 08/17/2020 | update : 09/16/2021

ชื่อไทย กระจงหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tragulus javanicus
ชั้น Mammalia
อันดับ Artiodactyla
วงศ์ Tragulidae
สกุล Tragulus
ชื่ออื่น อังกฤษ : Lesser Mouse-deer, Kanchil, Lesser Mousedeer, Lesser Malay Chevrotain, Lesser Mouse Deer, Javan Chevrotain, Java Mousedeer, Javan Mousedeer, Lesser Oriental Chevrotain

กระจงหนูเป็นกระจงหนึ่งในสองชนิดที่พบในประเทศไทย และเป็นสัตว์กีบที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 45 เซนติเมตรหนักเพียง 2 กิโลกรัมเท่านั้น

กระจงหนูอาศัยในป่าพื้นที่ต่ำ ความสูงไม่เกิน 600 เมตร พบได้ทั้งในป่าดั้งเดิมและป่าชั้นสองรวมถึงพื้นที่กสิกรรมและป่าที่มีการทำไม้ ชอบอยู่ในที่ใกล้แหล่งน้ำ และชอบกินดินโป่งเป็นประจำ พบใน พม่า ไทย ลาว บรูไน กัมพูชา จีนตอนใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ซาราวัก บอร์เนียว สุมาตรา

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ากระจงหนูเป็นสัตว์หากินกลางคืน แต่ความจริงกระจงหนูหากินตอนกลางวันมากกว่ากลางคืน โดยเฉพาะช่วงเช้าตรู่และตอนเย็น ส่วนกลางคืนจะพักผ่อน หากินตัวเดียว พื้นที่หากินระหว่างตัวผู้และตัวเมียซ้อนทับกันค่อนข้างมาก แต่พื้นที่ของระหว่างเพศเดียวกันจะไม่ซ้อนทับกันมากนัก อาหารหลักคือผลไม้ ยอดไม้ และใบอ่อน

กระจงเป็นสัตว์ขยายพันธุ์เก่ง ตัวเมียแทบจะตั้งท้องตลอดเวลา ตั้งท้องนาน 140-177 วัน และให้กำเนิดลูกได้ 2-3 ตัวต่อปี

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
5,640
View