หมูป่าแม่น้ำแดง

Posted 10/29/2020 | update : 10/29/2020

หมูแม่น้ำแดงหรือที่เรียกว่าหมูบุชเป็นสมาชิกป่าของตระกูลหมูที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาโดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในป่ากินีและคองโก มันไม่ค่อยเห็นออกไปจากป่าฝนและมักชอบพื้นที่ใกล้แม่น้ำหรือหนองน้ำ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
2,061
View