หมูป่าแม่น้ำแดง

หมูแม่น้ำแดงหรือที่เรียกว่าหมูบุชเป็นสมาชิกป่าของตระกูลหมูที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาโดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในป่ากินีและคองโก มันไม่ค่อยเห็นออกไปจากป่าฝนและมักชอบพื้นที่ใกล้แม่น้ำหรือหนองน้ำ