โครงการวิจัยอนุรักษ์เพิ่มประชากรสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Posted 09/16/2021 | update : 04/08/2022
โครงการวิจัยอนุรักษ์เพิ่มประชากรสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
.
ในขณะที่ทั่วโลกกำลังกังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป สัตว์ป่าหลายชนิดก็กำลังเผชิญกับวิกฤตจำนวนประชากรที่ลดลงนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา และบางชนิดก็กำลังจะสูญพันธุ์ในไม่ช้า ซึ่งวิกฤตนี้ไม่ได้มีเพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ทั่วโลกล้วนประสบปัญหานี้เช่นกัน
ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนสัตว์ป่าในธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่องหลายชนิด อาทิ เสือปลา กวางผา เลียงผา เสือดำ/ เสือดาว หมีหมา หมีควาย กระทิง วัวแดง สุนัขจิ้งจอกสีทอง หมาไน ฯลฯ จากการถูกล่า การบุกรุกทำลายธรรมชาติ และถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ เป็นสาเหตุให้จำนวนของสัตว์ป่าเหล่านี้มีแนวโน้มสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เหล่านี้ด้วย “เทคโนโลยีช่วยสืบพันธุ์ในสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์” (Assisted reproductive technology for endangered species) ARTs ซึ่งทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้จัดทำโครงการวิจัยอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์ ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยทำการวิจัยทางด้านการรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ทั่วโลก มีความปลอดภัยสูงต่อสัตว์ ทั้งยังสามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้คงอยู่ได้อย่างสมดุลในธรรมชาติ ผลการวิจัยในโครงการดังกล่าวได้ผลลัพธ์การขยายพันธุ์เป็นที่น่าพอใจ ตอบโจทย์ด้านการอนุรักษ์ในฐานะสมาชิกสมาคมสวนสัตว์โลก WAZA และสมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAZA จนนำไปสู่การดำเนินโครงการ “คืนม้าเทวดา(กวางผา) สู่ยอดดอย” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าหายากด้วยเทคโนโลยีช่วยสืบพันธุ์ ARTs ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
842
View