ต้อนรับคณะผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร รฟท. คณะการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการหารือความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน พร้อมเข้าชมกิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี