ประกาศปิดให้บริการ 1 วัน ในวันที่ 14 ธ.ค.64

ประกาศ…เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี “ ปิดให้บริการ 1 วัน “
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสลมหนาวในช่วงปลายปีนี้ โดยมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งใหญ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเน้นความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคในจุดต่างๆ และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
ขออภัยในความไม่สะดวก
Announcement
We will be closing on 14 December 2021
and we will be back on 15 December 2021.
Sorry for any inconvenience.