ประกาศยกเลิกงาน Chiang Mai Night Safari Carnival Fun Fair

📢ประกาศยกเลิกงาน Chiang Mai Night Safari Carnival Fun Fair
ด้วยความห่วงใยสุขภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้การป้องกันและลดความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายการของจังหวัดเชียงใหม่
📍จึงขอยกเลิกกิจกรรมงาน Chiang Mai Night Safari Carnival Fun Fair ที่เดิมมีกำหนดการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 10 – 23 เมษายน 2564 โดยขอยกเลิกกิจกรรมแบบไม่มีกำหนดหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีข้อมูลอัพเดตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้😢🙏
📍สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังเข้าชมได้ปกติ หากมีการเปลี่ยนเเปลงกิจกรรมการเข้าชม เเอดมินจะรีบเเจ้งทางหน้าเเฟนเพจโดยเร็วที่สุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053999000
TEL: 053999000