ประชุมคณะอนุกรรมการรับโอนกิจการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมคณะในการเข้าหารือการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปสังกัดองค์การสวนสัตว์

Posted 08/31/2020 | update : 08/31/2020

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สำนักพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับ นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการรับโอนกิจการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมคณะ ในการเข้าหารือการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปสังกัดองค์การสวนสัตว์ และให้ความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีแก่ นายสุริยา แสงพงค์ ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
2,446
View