ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี