พนักงานด่านหน้ารับวัคซีนครบ 100%

Posted 09/20/2021 | update : 09/20/2021

ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแล้ว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ความใส่ใจเป็นอันดับแรกในเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ทั้งในส่วนของพนักงานด่านหน้า และส่วนของการให้บริการนักท่องเที่ยว

ส่วนของพนักงานด่านหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวของเราได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 100%  โดยสังเกตได้จากป้าย we are vaccinated! เป็นการสร้างความปลอดภัยให้พนักงาน และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว  เตรียมความพร้อมสู่การรับมาตรฐาน SHA Plus + จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ในส่วนของการให้บริการ นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง มีการตรวจคัดกรองผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดตรวจวัดอุณหภูมิความร้อน และลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าใช้บริการเพื่อให้นักทองเที่ยวได้รับบริการที่ปลอดภัยอย่างสูงสุด

เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปลอดภัย ห่างไกล covid-19

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
764
View