รับสมัครยุวชนในโครงการยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น

Posted 01/12/2022 | update : 01/12/2022

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับสมัครยุวชนในโครงการยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น  เปิดประสบการณ์การนำเที่ยวแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังสร้างงานสร้างอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอีกด้วย

รับสมัครยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่นจำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 อายุ 15-25 ปี จำนวน 30 คนและ กลุ่มที่ 2 อายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 10 คน
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 มกราคม 2565
อบรมหลักสูตรก่อนปฏิบัติงานในวันที่ 31 มกราคม 2565
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 2565 (เฉพาะวันศุกร์, เสาร์ และนักขัตฤกษ์)

สิทธิพิเศษในการเป็นยุวชน
ใบประกาศนียบัตรการเป็นยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น
ค่าตอบแทน

คุณสมบัติของยุวชน
👉🏻 กลุ่มที่ 1 อายุ 15-25 ปี และกลุ่มที่ 2 อายุ 45 ปีขึ้นไป
👉🏻 ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง, ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด, ไม่เคยต้องโทษ
👉🏻 เป็นผู้ที่มีใจรักและสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
👉🏻 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

📞 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0629429954 คุณหนู

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
915
View