ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted 10/15/2020 | update : 10/22/2020

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  นำโดย นายเบญจพล  นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
1,694
View