ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  นำโดย นายเบญจพล  นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี