วันช้างโลก (World Elephant Day)🐘🐘 12 สิงหาคม ของทุกปี

Posted 08/16/2021 | update : 08/16/2021

วันช้างโลก (World Elephant Day)🐘🐘
12 สิงหาคม ของทุกปี

วันช้างโลก วันที่ย้ำเตือนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างและการอนุรักษ์ช้างทั่วโลก ที่ปัจจุบันกำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากการถูกล่าและสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยรวมถึงความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง
.
🐘 ช้าง ถือว่ามีความสำคัญทางระบบนิเวศ ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่พวกมันอาศัยอยู่และสร้างประโยชน์มากมาย⛰ ตัวอย่างเช่น เบิกนำสร้างเส้นทาง 🌳กลายเป็นถนนให้สัตว์อื่น ๆ🐿 ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชไปยังส่วนต่าง ๆ ของป่าผ่านการขับถ่าย หรือการสร้างแหล่งน้ำโดยใช้งาขุดเจาะดินตามโป่งดินให้สัตว์อื่นได้มีแหล่งน้ำใช้ 🏞

แต่ทุกปีกลับมีช้างมากกว่า 20,000 ตัว ถูกฆ่าอย่างโหดร้ายเพราะความต้องการที่ไม่จำเป็น โดยกลุ่มมนุษย์ที่มีความเชื่อผิดๆ ว่า “งาช้าง” คือสัญลักษณ์ความบริสุทธิ์ เป็นมงคล ความเชื่อในพลังอำนาจ ช่วยฟันฝ่าอุปสรรค หรืออื่น ๆ ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ และระดับโลกที่ต้องควรแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
.
#วันช้างโลก
#WorldElephantDay2021
#WorldElephantDay

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
1,295
View