สพค.ถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Posted 07/24/2020 | update : 07/29/2020

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตอาหารสัตว์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดกิจกรรมทำความดี ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยมี รศ.ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน และนายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหาร, นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ นายดี จันทคลักษณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตอาหารสัตว์ เข้าร่วมด้วย ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ โดยการปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ จำนวน 10 ต้น และต้นไม้อื่นๆ จำนวน 30 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เพื่อความสวยงาม และเพื่อให้ร่มเงาในอนาคตต่อไป

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
2,014
View