อัปเดตกิจกรรมเดือนมกราคม

Posted 01/03/2022 | update : 01/07/2022

🌲⭐อัปเดตกิจกรรมเดือนมกราคม⭐🌲

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดให้บริการทุกวัน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา จำกัดช่วงเวลาละ 250 คน
– ช่วงเวลาที่ 1 : 11.00 – 16.00 น. มายืนยันสิทธิ์ที่หน้างานก่อนเวลา 13.00 น.
– ช่วงเวลาที่ 2 : 16.30 – 21.00 น. มายืนยันสิทธิ์ที่หน้างานก่อนเวลา 17.00 น.
*หากจะเข้าชมทุกกิจกรรมต้องจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น
**บัตรเดินชมสัตว์ไม่ต้องจองคิวอออนไลน์
***นักท่องเที่ยวต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2เข็ม หรือ ผลตรวจ atk ณ จุดตรวจสิทธิ์/จุดลงทะเบียน
ขั้นตอนการจองคิวออนไลน์นั่งรถชมสัตว์
1. ลงทะเบียนคลิก www.chiangmainightsafari.com
2. คลิกเลือกวันและช่วงเวลาที่จะมา
3. กรอกจำนวนผู้เข้าชม
4. แคปภาพหน้าจอ E-Ticket แสดงหลักฐานพร้อมชำระเงินที่หน้างาน
หมายเหตุ
– ผู้ที่จองสิทธิ์ออนไลน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้
– หากไม่มาตามเวลาขอสงวนสิทธิ์ในการตัดหรือปรับรอบกิจกรรมของท่านตามมาตรการป้องกันโควิด19
**เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตรเข้าฟรีไม่ต้องจองคิวออนไลน์
กิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่จำกัดภายในอาคาร ได้แก่
– การแสดง Tiger Show และ Night Predators Show ทำการแสดง 3 รอบต่อวัน (จำกัดการเข้าชมที่ 150 คน/รอบ)
แดนซิ่งโชว์ Dancing Show ทำการแสดง 4 รอบต่อวัน (จำกัดการเข้าชมที่ 100 คน/รอบ)
เปิดบริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น.
เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชม ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.
ภายใต้การคุมเข้มมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เรามีความห่วงใย มุ่งมั่นดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกท่านมั่นใจและ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ
In January we ‘re open daily. There are 2 time slots to choose.Plese show your COVID-19 Vaccination Record or COVID -19 ATK/RT-PCR Result at registration point.
round 1 : 11.00 a.m. – 4.00 p.m.
round 2 : 4.30 p.m. – 9.00 p.m.
Online booking click
www.chiangmainightsafari.com
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
836
View