“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำจองเข้าชม ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

Posted 02/19/2021 | update : 02/22/2021

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะต้องลงทะเบียนจองการนั่งรถชมสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น และเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้กำหนดแนวทางและดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านสุขลักษณะของอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงการป้องกัน คัดกรอง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยว อาทิ ทำความสะอาดพื้นที่ทุก 2 ชั่วโมง และเพิ่มความถี่ในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่อาจเกิดความเสี่ยง ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ อีกทั้งเพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เป็นอย่างดี

สำหรับมาตรการที่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติในการเข้าพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คือ นักท่องเที่ยวต้องลงทะเบียนจองการนั่งรถชมสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น https://faceticket.net/queues/night-safari/ โดยแบ่งรอบเวลาการเข้าชมเป็น 3 รอบ คือ เวลา 14.30 – 16.00 น., เวลา 17.30 – 19.00 น. และเวลา 19.30 – 21.00 น. จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวรอบละ 300 คน โดยก่อนเข้าพื้นที่ต้องทำการ Scan QR Code ไทยชนะ พร้อมตรวจคัดกรองผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดตรวจวัดอุณหภูมิความร้อน และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร. 053 – 999000 หรือ Line@ : nightsafari, Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
980
View