เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมเปิดให้บริการเข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม นี้

Posted 07/14/2020 | update : 07/14/2020

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบความสุขให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าชมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยเที่ยวสไตล์ New Normal

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เนื่องจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เปิดให้บริการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และเป็นการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมกิจกรรมอย่างเต็มจำนวน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงพร้อมที่จะมอบความสุขให้นักท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมต้องลงทะเบียนจองการเข้าชมล่วงหน้าผ่าน www.chiangmainightsafari.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยแบ่งรอบเวลาการเข้าชมเป็น 3 รอบ คือ เวลา 13.00 – 16.00 น., เวลา 16.00 – 19.00 น. และเวลา 19.00 – 22.00 น. และจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละรอบๆ ละ 300 คน เท่านั้น โดยกิจกรรมที่จะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ ได้แก่ กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์, การเดินชมส่วนแสดงจากัวร์เทรล และการแสดง Safari Dancing Show และยังคงงดการป้อนอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง

และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว เชียงใหม่จึงได้กำหนดแนวทางการรับมือป้องกันโรค ทั้งทางด้านสุขลักษณะของอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงการป้องกัน คัดกรอง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยว ในรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างความมั่นใจและปลอดภัย สไตล์ New Normal ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในช่วงเวลานี้ โปรดเตรียมตัวมาให้พร้อม สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อเตรียมพร้อมท่องเที่ยววิถีใหม่ สนุก และปลอดภัยกันทั้งครอบครัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร. 053 – 999000 หรือ Line@ : nightsafari, Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
4,239
View