เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(สำหรับนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวที่นี่แล้ว) สามารถสแกน QR CODE หรือคลิกลิงค์ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3t2djmU
 
ลุ้นเป็นผู้โชคดี รับหมวกสุดคูล จำนวน 5 รางวัล ฟรี ! (ส่งหลักฐาน แคบเจอร์หน้าจอส่งกลับมาให้เรา ทางInbox เฟสบุ๊ค shorturl.at/anvFH )
ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม ทุกความเห็นของคุณมีค่าสำหรับเรา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป