เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้เข้าชมวันแรกในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่

Posted 07/02/2020 | update : 02/15/2022

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้เข้าชมวันแรกตามรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ โดยเปิดรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมออนไลน์ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากการเปิดให้เข้าชมวันแรก หลังจากปิดให้บริการชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนจองเข้าชมออนไลน์ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวันๆ ละ 900 คน โดยขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจจองเข้าชมระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2563 เต็มตามจำนวนที่กำหนดแล้ว จึงปิดการลงทะเบียนจองเข้าชมออนไลน์ในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนจองเข้าชมออนไลน์อีกครั้ง ในรอบวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2563

สำหรับบรรยากาศการเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในวันแรก ตามรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal นักท่องเที่ยวต่างให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยนักท่องเที่ยวทุกคนสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่างในการนั่งรถชมสัตว์อย่างน้อย 1 เมตร และตลอดการท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และยิ้มแย้มแจ่มใสของนักท่องเที่ยวที่ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากการปิดให้บริการชั่วคราวไปในระยะหนึ่ง และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มอบของที่ระลึกให้แก่ครอบครัวแรกที่เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/chiangmainightsafarifanclub/ หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ LineOA : http://gg.gg/jy42z หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 053 – 999000

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
2,946
View