โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญและหายาก หนึ่งในกิจกรรม CSR ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Posted 01/20/2022 | update : 02/22/2022
โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญและหายาก หนึ่งในกิจกรรม CSR ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 
ในขณะที่ทั่วโลกกำลังกังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป สัตว์ป่าหลายชนิดก็กำลังเผชิญกับวิกฤตจำนวนประชากรที่ลดลงนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา และบางชนิดก็กำลังจะสูญพันธุ์ในไม่ช้า ซึ่งวิกฤตนี้ไม่ได้มีเพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ทั่วโลกล้วนประสบปัญหานี้เช่นกัน
 
ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนสัตว์ป่าในธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่องหลายชนิด อาทิ เสือปลา กวางผา เลียงผา เสือดำ/ เสือดาว หมีหมา หมีควาย กระทิง วัวแดง สุนัขจิ้งจอกสีทอง หมาไน ฯลฯ จากการถูกล่า การบุกรุกทำลายธรรมชาติ และถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ เป็นสาเหตุให้จำนวนของสัตว์ป่าเหล่านี้มีแนวโน้มสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศทั่วโลกก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน
 
ระดับนานาชาติมีการศึกษาวิจัย เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าเหล่านี้อยู่หลายหน่วยงาน เช่น WAZA (The world zoo and aquarium association) กำหนดหน้าที่ของสมาชิก ให้ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้การสนับสนุนความรู้ด้านการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์เชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามรายชื่อในบัญชีแดงของ IUCN (IUCN Red list) และสมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAZA (South East Asian Zoo Association)
 
การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ด้วย “เทคโนโลยีช่วยสืบพันธุ์ในสัตว์ป่าหายาก” (Assisted reproductive technology for endangered species) ซึ่งทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้จัดทำโครงการผสมเทียม ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยทำการวิจัยทางด้านการรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็ง และการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ทั่วโลก มีความปลอดภัยสูงต่อสัตว์ และสามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้คงอยู่ได้อย่างสมดุลในธรรมชาติ นำไปสู่การดำเนินโครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ที่เป็นโครงการต่อเนื่องในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าหายากของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต่อไป
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
799
View